سلام سلام سلام

07.gifميلان ۲ ترويسو ۰گلها : شوا 35.gif35.gif35.gif و جيلا جون 35.gif35.gif35.gif

 پيروزی ميلان رو به همه ميلانيهای عزيز تبرک ميگم  اميدوارم که بازم از اين پيروزی ها داشته باشيم و بتونيم روی يووه ای ها رو کم کنيم

اگر چه يووه ديشب برد ولی نوبت به باختش هم می رسه 

راستی يک برنامه هم هست که اسمش سلام هموطن از شبکه جام جم پخش ميشه  يکشنبه ها  حتمآ  ببينيد 

www.jame-jam.ir                     

/ 0 نظر / 5 بازدید