سلام17.gif

باخت ميلان رو تسليت ميگم و ديگه هم به روز نميکنم نه حوصله دارم نه اعصابشو

وقتی به روز ميکنم که ميلان قهرمان شه .

من هنوزم ميگم کارلتو بهترين ولی ديگه به درد ميلان نميخوره. ميلان با اين اوضاع به

 هيچ جا نميرسه اميدوارم فکر اساسی کنند

بار ديگه هم باخت ميلان رو به همه تسليت ميگم .17.gif

لعنت به تيم داورهای يووه ای

/ 0 نظر / 12 بازدید